Voorwaarden actie fotozoekwedstrijden

Algemene actievoorwaarden winactie La Draille


Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van La Draille. Lees deze goed door voordat u meedoet met één van onze winacties.


Algemene actievoorwaarden winactie La Draille
Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de winactie van La Draille. Lees deze goed door voordat u meedoet met de winactie.


1. Om deel te nemen moet de locatie van alle 10 van de in de nieuwsbrief en op social media getoonde foto’s gevonden worden.
2. Winacties worden uitgeschreven door La Draille. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
3. Deelname aan winacties is gratis. Deelname vindt plaats op het park.
4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.
5. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft La Draille het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
6. De looptijd van de winactie is tot het einde van het zomerseizoen, 15 september 2021.
7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en moet de deelnemer een accommodatie of kampeerplaats gehuurd hebben op La Draille. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
8. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via of het e-mailadres waarmee aan de boeking gedaan is.
9. La Draille kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
11. Medewerkers van de Beter Uit vakantieparken zijn uitgesloten van deelname.
12. Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na het bekend maken van de winnaars te reageren, anders worden er door La Draille nieuwe winnaars gekozen.
13. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door La Draille alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door de Beter Uit vakantieparken.
15. Op deze voorwaarden is het Frans recht van toepassing.
16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
17. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met La Draille. Via: info@ladraille.com. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.